ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dotyczące indywidualnych planów żywieniowych

 

W związku z opracowaniem indywidualnych planów żywieniowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz Fit Matka Wariatka w związku z opracowaniem indywidualnego planu żywieniowego, jest Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie („Fit Matka Wariatka”), ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna, adres e-mail: miazga@fitmatkawariatka.pl.
 2. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza w celu zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług polegających na opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy.
  Natomiast w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia, trybu życia, nawyków i preferencji żywieniowych (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Fit Matka Wariatka przetwarza te dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody (dokonanej poprzez e-mail) w celu opracowania indywidualnego planu żywieniowego.
  W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń dotyczących umowy, Fit Matka Wariatka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przez nimi.
 3. W celu przygotowania indywidualnego planu żywieniowego, zostaniesz poproszony o podanie w szczególności danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wzrost, masa ciała, pomiary ciała oraz dane osobowe dotyczące zdrowia (choroby, dolegliwości zdrowotne, alergie, nietolerancje pokarmowe, informacje o ciąży i paleniu wyrobów tytoniowych, spożywaniu alkoholu, zażywane leki i suplementy, choroby wśród rodziny), trybu życia, nawyków i preferencji żywieniowych.
 4. W związku z ochroną danych osobowych, wskazane jest, aby dane osobowe przesyłane Fit Matka Wariatka drogą mailową, w tym dane dotyczące zdrowia, były zabezpieczone (zaszyfrowane hasłem) tj. kwestionariusz żywieniowy, badania, stanowiące załączniki do maila. Jeśli chcesz, aby Twoje dane były zabezpieczone w przesyłanej przez Ciebie wiadomości, możesz zainstalować program gpg4win służący do szyfrowania plików i poczty e-mail. Poniżej zamieszczamy klucz publiczny służący do zaszyfrowania przesyłanych nam danych**.
 5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka to działanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, tj. 6 ust 1 lit. b) RODO*, wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia, tj. art. 9 ust 1 lit. a) RODO, a w przypadku pojawienia się roszczeń – ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub ochrona przed nimi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka udostępni w niezbędnym zakresie podmiotom wspierającym jej działalność, w szczególności konsultantce do spraw indywidualnych planów żywieniowych, a także podmiotom realizującym obsługę informatyczną, w tym dostawcy serwera poczty elektronicznej, a także programu wspomagającego pracę w zakresie układania planów żywieniowych.
 7. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzanie po tym czasie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
 8. Zgodnie z RODO masz prawo żądania od Fit Matka Wariatka dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy Fit Matka Wariatka przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia, trybu życia, nawyków i preferencji żywieniowych Fit Matka Wariatka przetwarza na podstawie udzielonej przez Ciebie wyraźnej zgody (tj. art. 9 ust 1 lit. a RODO) w celu przygotowania indywidualnego planu żywieniowego. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakie Fit Matka Wariatka dokonała na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody przed opracowaniem indywidualnego planu żywieniowego, spowoduje jednak, że nie będzie można przygotować indywidualnego planu żywieniowego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez Fit Matka Wariatka wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług polegających na opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego.
 10. Fit Matka Wariatka nie będzie poddawać Twoich danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny (ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna) lub drogą elektroniczną na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl. Możesz również skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw wyszczególnionych powyżej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

**

Wersja: 1.0

Klucz publiczny:

—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

mQINBF93DdUBEACuAYDCD5X0Fokfic48S35u9Il8sXeVmuc/AfIyX9lfuD7gpkAY
01n9SDX3KH681UwstjnT1GZnhtFhMrnj4pHTHaslvZabj79pVwMI2s7GmOGqda8/
GfsOAnq67FzF6KtyUZlMevaJUukPKiAVYYh+77bJu41cZBrJldVrKZgrKIAwam9O
03zDe6DTYNzsjKRWtHVZECaDLgwLeYP12p5WOLp1C2S1XtrXAIN4FoO4yxv1AChy
vydbfA+klCW5OROaDoxwRCj7t0FGqV1EIfPutkIiXcG4vUmtMITgJu37hZf4o4Fz
aU2iPFbpBPJN2qqRNi07sl7nysjpubsbqQwC/IHZbrhVDLWz4wGqlKWjBaUHriMQ
+NNWWpCfOZ4lZV6PwZ9+8GAaF/giZY26E6jFhK1qDMyHb+DOIqEixIZNRj3mpNvZ
aMEbMLGsvi4QvCQYDXmCPxr2e6iMVsk1WVYeZzec9HpgnDBKbycyA5LCZNOJRjcP
k85Cm9bcGrXk941vakhw9Q0B7hUkSNHf9hWUDzze/h3ZTBTagXF6JLuQX2JzvWQ3
bXa6vZXM+oLN2cJqj6KhmJ2MMu5ELMD5H5Ge0rwVL9ZFGaFHPYKNqmg8SH7w611L
QpJHUMpg3vEk6GAEZ2CV2shqqyfwXv3UhLlpbhJjFnkd6fTlGnolK/XQQQARAQAB
tDdGaXQgTWF0a2EgV2FyaWF0a2EgPG1pYXpnYWJ5Zml0bWF0a2F3YXJpYXRrYUBn
bWFpbC5jb20+iQJUBBMBCAA+FiEEy6ynttn+UBftV63B6d7RYYHwq4kFAl93DdUC
GwMFCQeGH4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AACgkQ6d7RYYHwq4mPrw/+
KrPm3yamyR6uqnjrDp+13PUGkyW/9Evj1bwAa1hHU6deR17MUKIfhv6iv7298hXD
OC7hseR/RXX9hXJoJGDIhFzmBLISkOqaGfJ9lRud8z4eeJnooPB4jlgvyoszak8J
ec9jxIOpBlLLFHFWxyN8Qa7VQrHuS1xmBW1sJ1synY7PAi1tkScZHO8l0WbdD/mr
e0ZycoEZxWzqPte4tD68FbC1xzK7mduJgEpGg5GcyLglJF4wveRnoQIsF4U9GUuw
1m7nTnGKqkn541tIEqbjFxwFX3myZSAkS+E3EVYg/ons3ODrB2lxIgr81ZQR346x
Su4eRAz2vK5hlg0w4yCzQTxa/BIgIbk/64F5jtq/x9aPC0nTGK+qQVkhuS8MhVPE
jCKV0h0ldQODGmQ0Byos0qnrIiWye15cK9QGPTHXRVvhBBOAnH6Nc63lsfjOoDi5
k+mjyLWtCtZtU606YX5hLmvtsP53bzr5loPzr8YBngp6C6frTU0LpvgRVMhiT/vH
LAjBClCbLwRrH2KzJHVp9cno90dzdEbRtiHkWOb0bRXwzake9EN1Hr91G/t2WRga
cB9npkjGq4LEOOw+/QydL5rMB9xhYra/vz5N4gGh72D68YcqDoSGK0zFtqCD7Ka7
Aw26kMvkD7ViwEPrB0l972O5xEn18qCw6SwiD+LPIvm5Ag0EX3cN1QEQAM2BADhE
5ODZ4UM6rHgc2dbDn034BesVcSwtUruqbiu4nOWHyikk+nfTmkSJZL+DM/8mRUd4
rMiUOVum5o7gJg9BMCFZ+Bl3vgteaJ837ELaXv5m4urkcMPtyGC+m/ZBVGM2Qxas
1hvE4hyEZXWbaEgt6mDJ+irNyaCRTFl/ICbf+woUtArPaXPYsFF8/rupkAKILzyP
NPYkHXboJkNxfBvDF1lZCQH1dWpEvfARjx7VVpy/6vO5KjbJ/lw5zb/4IeEtBk88
ZqvcKuosgowFaL7U6Xeb/1mqECPliHsD6LtZkjuKG6vHMVvh2mMQpFHELh/uaqq1
s1+hCEX0UAhx5zRaA4LfRYCyVX5/qjg4E1LSxPVMtWQO7mOMPq8EFnd2zBNhZ66j
6a1sK7lkktcfIMaFzfe0ghoLG8XqjpZql0acSheO1u8WD9lt6SOTvObFRpQHp8OC
4sdzLxbFLuic7+tnejpNRIaoatEpii7eLgyeXENmA5zWinH1tp2SBPRZSz+Jx9b3
H4Sex5YSIbreE8G37Cn2iYOjstQt6+6ds5qDkgvWGMkhHoADbJIqzrH0MPeADytm
mM/PpzEQQFOVDIRiObboRadL+hfAnliP1/LW5127C2o0fhP27SlljsBHDxJ6KbIf
mf1ZPEz8rmeWy/XoJZJgRVwSeDBhjzm8Eh6ZABEBAAGJAjwEGAEIACYWIQTLrKe2
2f5QF+1XrcHp3tFhgfCriQUCX3cN1QIbDAUJB4YfgAAKCRDp3tFhgfCriavND/9R
lfwcosCQGwKuTI4VlwFv2McOSC5RpZHDk5bTXAkS+5+n4ufJJXzxq42zmW2GxLW3
STrQ+hRt0/yU2cQYE++UE+1N1zb5ObQgqdEh66atsfSxrFOsx3VfWuSR9Oh9Mwc6
sJ+xMITRZRLsns5tb8KqdZ4Uau0OXFjrMYdqm75U8r8x7LRPMqPUY2fcxSMauzb5
zEtvhVbz2np0zvDj8MBWOmWG5/njIp18iwqWsmIIqaUW6vSorDa3lCbd4pidkWSA
p7hMNTwo9UvnjFRSqb7Uk+lrs2xOxcqEm2592lLmiJGf+eUmvIl3zdEPcdGA1S/r
hJ4oVB+Qkv9thxaVNcPK+nWTTX/orX3/Ks2m8e/+BXvH6125Y2dxXFpAmDbmbWvk
dNocNN2S8iHrw9c47gKBO4TqhU4Zawux7NkxGpsawZN5ofQPODuFMtSBJ+ZhdJjD
tfaCKDQ+UOUBG6qotkkMUioaKkJllLwf7n2mE84xT9jQY3aP1ij30RO1/mpjbyGz
QFoWOFCFdJqAllAfwV0r9MDONatlLNv6ykOTPqEBwedBWfl0ivtjnoQNxubITv7i
SE1JpXyezrUWo7/sYZj4NEA+sfWm7Cs1ldtg0MvntCXZ1Ptm2uUlPCdQNMb+Btmy
pz87zA7Fps0+Ww+Ui0GOgjBhspYLqYyBjc5xDgXy5g==
=3z8F
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–